วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ปฏิทิน วันนี้ วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 7/10/59 วันที่ 7 ต.ค.59 (7 October 2016)

ปฏิทิน วันนี้ วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 7/10/59 วันที่ 7 ต.ค.59  (7 October 2016)
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันอะไร   ( 7 October 2016 )


ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีวอก


วันที่ 7 ตุลาคม เป็นวันที่ 280 ของปี

ศุกรวาร(ศ) อาสยุชมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938
รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร
 
วันนี้เป็นวันสำคัญอะไร
เทศกาลกินเจ

 
 
ปฏิทิน วันนี้วันอะไร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น