วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

ปฏิทิน วันนี้ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559 23/9/59 วันที่ 23 ก.ย.59 ( 23 September 2016 )

ปฏิทิน วันนี้ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559 23/9/59 วันที่ 23 ก.ย.59 ( 23 September 2016 )
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559 ตรงกับวันอะไร ( 23 September 2016 ) 
 
ตรงกับวันศุกร์ แรม ๗ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีวอก

วันที่ 23 กันยายน เป็นวันที่ 266 ของปี

ศุกรวาร(ศ) ภัทรปทมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938
รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร
 
ปฏิทิน วันนี้วันอะไร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น