วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

ปฏิทิน วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 29/9/59 วันที่ 29 ก.ย.59 ( 29 September 2016 )

ปฏิทิน วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 29/9/59 วันที่ 29 ก.ย.59 ( 29 September 2016 )
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 ตรงกับวันอะไร ( 29 September 2016 ) 

ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีวอก 
 
วันที่ 29 กันยายน เป็นวันที่ 272 ของปี 
 
ชีววาร(ช) ภัทรปทมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938
รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร
 
วันนี้เป็น  วันกาแฟสากล

ปฏิทิน วันนี้วันอะไร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น