วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

ประเพณีไหว้พระจันทร์ ณ ตลาดเทศบาล ต.ทุ่งยาว จังหวัดตรัง ประจำปี 2559

ประเพณีไหว้พระจันทร์ ณ ตลาดเทศบาล ต.ทุ่งยาว จังหวัดตรัง ประจำปี 2559

งาน ประเพณีไหว้พระจันทร์ ณ ตลาดเทศบาล ต.ทุ่งยาว จังหวัดตรัง ประจำปี 2559 

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2559

ในงานจะมีกิจกรรมเที่ยวงานต่างๆ ดังนี้

- การจำหน่ายอาหารจีนโดยฝีมือชาวทุ่งยาว  
- ชมการประกวดธิดาพระจันทร์  
- การประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์  
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
- ชิมชาหวานตำหรับชาวทุ่งยาว


สถานทืี่จัดงาน

งานจัดขึ้น  ณณ เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น