วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

ปฏิทิน วันนี้ วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 9/9/59 วันที่ 9 ก.ย.59 ( 9 September 2016 )

ปฏิทิน วันนี้ วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 9/9/59 วันที่ 9 ก.ย.59 ( 9 September 2016 )
 
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 ( 9 September 2016 )

ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีวอก
 

วันที่ 9 กันยายน เป็นวันที่ 252 ของปี

ศุกรวาร(ศ) ภัทรปทมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938
รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร


วันพระ


 ปฏิทิน วันนี้วันอะไร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น